فاصله بین غذا خوردن و خوابیدن

فاصله بین غذا خوردن و خوابیدن

دانشمندان ژاپني به دنبال مطالعات جدید خود دریافته اند، افرادي كه بلافاصله پس از صرف غذا مي خوابند بيشتر از دیگران دچار نارسایی های معده می شوند.

محققان دریافته اند، خوابیدن های پس از صرف غذا می تواند اختلالات شدیدی را برای معده به دنبال داشته باشد.
دانشمندان ژاپني به دنبال مطالعات جدید خود دریافته اند، افرادي كه بلافاصله پس از صرف غذا مي خوابند بيشتر از دیگران دچار نارسایی های معده می شوند.
این طور که گفته می شود، فاصله كوتاه بين شام و خواب مهم ترین عاملی است که می تواند ناراحتی های معده را به دنبال داشته باشد.
دانشنمندان ژاپنی اعلام کرده اند، اگر فاصله بین غذاخوردن و خوابیدن كمتر از 3 ساعت باشد ناراحتی های معده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
دانشمندان دانشگاه اوزاكا امیدوارند به دنبال مطالعات خود راهي براي درمان اين عوارض پیدا کنند. این محققان هم اکنون در حال بررسی فاصله زماني مناسب بين صرف شام و خوابيدن هستند.
بر اساس یک فرضیه، اگر بین شام و خوابیدن کمتر از 3 ساعت فاصله باشد اختلالات معده می تواند کاهش پیدا کند.