آیا شما رژیم غذایی لاغری اختصاصی دارید؟

آیا شما رژیم غذایی لاغری اختصاصی دارید؟

داشتن ذهنیت یک رژیم فیکس برای همه همیشه جواب نمی دهد. برای اینکه رژیم غذایی تهیه شده برای فردی موفقیت آمیز باشد باید اختصاصاً مطابق با سبک زندگی، ترجیحات غذایی، سطح فعالیت و متناسب با سن و قد فرد تهیه شده باشد.

موضوع رژیم غذایی لاغری شخصی این روزها داغ است. عده ای از دانشمندان که تعدادشان نیز روبه افزایش است از این باور حمایت می کنند که رژیم غذایی که مختص افراد مختلف برنامه ریزی شده باشد موثر تر است.
تحقیقات نیز درستی این مطلب را نشان می دهند. مطالعه ای که در مجله سل) (Cell در ماه نوامبر منتشر شده نشان می دهد که غذاها اثر متفاوتی بر افراد دارند. در این مطالعه، دانشمندان رژیم غذایی و سطح قند خون 800 نفر را به مدت یک هفته ردیابی کرده اند و دریافتند که شرکت کنندگان پس از خوردن غذای یکسان سطح قند خون متفاوتی را تجربه کردند.

اما آیا همه نیاز به یک رژیم غذایی لاغری شخصی دارند؟

متخصص تغذیه کری گانز، نویسنده "رژیم،تغییر کوچک" متقاعد نشده است که آزمایشات خیلی دقیق برای محاسبه میزان متوسط غذای مورد نیاز هر فرد نیاز است .اما قطعا ارزش یک رژیم غذایی بر اساس نیازهای شما تعریف می شود.
داشتن ذهنیت "یک رژیم فیکس برای همه" همیشه جواب نمی دهد. برای اینکه رژیم غذایی تهیه شده برای فردی موفقیت آمیز باشد باید اختصاصاً مطابق با سبک زندگی، ترجیحات غذایی، سطح فعالیت و متناسب با سن و قد فرد تهیه شده باشد.

رژیم غذایی اختصاصی به خصوص از نظر فردی مانند لیزا موسکوویتز با گواهی تخصص تغذیه مهم است. بسیاری از مردم، به ویژه کسانی که با شرایط پزشکی خاص از جمله دیابت، کلسترول بالا، بیماری سلیاک، و غیره درگیر هستند رژیم غذایی اختصاصی برایشان مفید تر است. به این دلیل که این رژیم اختصاصی نه تنها به بهبود علائم بیماری کمک می کند بلکه متناسب با سبک زندگی آنها بوده و رعایت رژیم غذایی را برای آنها آسانتر می سازد.
اما برخی رژیم های اختصاصی نیاز به در نظر گرفتن فاکتورهای مهم دیگری مثل ترجیحات غذایی، بودجه و منابع ( نزدیکی فروشگاه مواد غذایی خاص به محل زندگی افراد) دارد تا فرد با احتمال بیشتری رژیم را رعایت کند.

البته هر کسی توانایی پرداخت هزینه های مشاوره با متخصص تغذیه یا انجام آزمایشات ژنتیک جهت تعیین نوع رژیم مناسب خود را ندارد.

چطور بدانیم که نیاز به رژیم لاغری اختصاصی داریم یا خیر؟

کارشناسان می گویند اگرشرایط زیر را دارید بهتر است از یک رژیم اختصاصی استفاده کنید:
• رعایت یک رژیم غذایی در دراز مدت برایتان مشکل است.
• مشکل پزشکی دارید که بر نحوه تغذیه شما تاثیر دارد.
• تمام تلاش خود را برای کاهش وزن به کار برده اید ولی موفق نشدید.
• سبک زندگی غیرمتعارفی دارید که بر تغذیه مناسب شما اثر دارد.


شرایط استفاده از رژیم های اختصاصی را ندارید؟ باز هم می توانید از یک رژیم اختصاصی بهره ببرید اما بدانید که با رعایت عادات تغذیه ای سالم و قدیمی توصیه شده برای عموم مردم نیز می توانید سالم زندگی کنید.