توصیه‌هایی برای کاهش وزن و خوابیدن بهتر

 توصیه‌هایی برای کاهش وزن و خوابیدن بهتر

یک بررسی که نشان داد مشکلات خواب در طول چند روز می‌تواند سوخت‌وساز فرد را مختل کند و سطوح طبیعی هورمونی را به هم بریزد.

شخصی که دارای اضافه‌وزن است و اختلال تنفس حین خواب دارد، ممکن است آن‌قدر انگیزه برای ورزش یا رژیم گرفتن را نداشته باشد. از طرف دیگر قطع تنفس حین خواب باعث ایجاد خواب‌آلودگی در طول روز می‌شود و این امر به‌نوبه خود باعث می‌شود که شروع کردن و ادامه دادن برنامه ورزشی برای فرد که به کاهش وزن فرد کمک می‌کند، برای فرد مشکل‌تر شود.

از طرف دیگر مشکلات خواب نیز می‌توانند در ایجاد چاقی نقش داشته باشد، ازجمله یک بررسی که نشان داد مشکلات خواب در طول چند روز می‌تواند سوخت‌وساز فرد را مختل کند و سطوح طبیعی هورمونی را به هم بریزد. همچنین هنگامی‌که پژوهشگران برای شش شب متوالی میزان خوب ۱۱ فرد بزرگ‌سال سالم را به چهار ساعت محدود کردند، معلوم شد که توانایی این افراد برای فراوری گلوکز یا قند خون دچار مشکل شده است و در چند نفر میزان اختلال به حد افراد مبتلا به دیابت رسیده بود.

رعایت این توصیه‌ها را به کاهش وزن و خوابیدن بهتر کمک می‌کند:

- از خوردن غذاهای پرچربی و پرکربوهیدرات خودداری کنید و مقدار بیشتری سبزی، میوه و ماهی بخورید.

- یک برنامه منظم ورزشی را دنبال کنید، اما از ورزش کردن در فاصله سه ساعت ‍پیش از خواب خودداری کنید.

- برنامه خوابتان را بررسی کنید و ارزیابی کنید که هر شب چقدر می‌خوابید و هنگامی‌که از خواب برمی‌خیزید، چه احساسی دارید