نقش پروتئین گوشت قرمز در چاقی

نقش پروتئین گوشت قرمز در چاقی

گوشت در رژیم غذایی مدرن موجب ایجاد انرژی اضافی شده که در نهایت منجر به چاقی می‌شود.

پروتئین موجود در گوشت موجب چاقی می‌شود چراکه بعد از چربی‌ها و کربوهیدرات ها هضم می‌شود.

 مطالعه جدید محققان دانشگاه آدلاید استرالیا نشان می‌دهد پروتئین موجود در گوشت به اندازه مواد قندی در چاقی نقش دارد.

در این مطالعات مشخص شد که گوشت قرمز بعد از چربی، شکر و کربوهیدرات‌ها عامل مهمی برای افزایش وزن و چاقی محسوب می‌شود. چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها انرژی کافی برای رفع نیازهای ما را تامین می‌کنند و سریع‌تر از پروتئین‌ها هضم می‌شوند. از این‌ رو انرژی ذخیره شده در گوشت یا بعدا استفاده می‌شود و یا اگر مازاد بر نیاز بدن باشد، به چربی تبدیل شده و در بدن ذخیره می‌شود.

طبق این مطالعه، گوشت در رژیم غذایی مدرن موجب ایجاد انرژی اضافی شده که در نهایت منجر به چاقی می‌شود.

در مطالعات قبلی، علت چاقی ناشی از گوشت، وجود میزان چربی در آن عنوان شده بود. محققان در این مطالعه رابطه بین مصرف گوشت و نرخ چاقی را در ۱۷۰ کشور جهان بررسی کردند.

مسیج هنبرگ، استاد دانشگاه آدلاید، در این باره می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد دسترسی به مواد قندی در یک کشور ۵۰ درصد علت چاقی را توجیه می‌کند، در حالیکه عامل ۵۰ درصد دیگر چاقی در این کشورها، مصرف گوشت است.»

به گفته محققان، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها در رژیم‌های غذایی امروزی انرژی کافی را برای تامین نیازهای روزانه ما فراهم می‌کنند؛ اما با توجه به دیر هضم بودن پروتئین گوشت در قیاس با چربی و کربوهیدرات، انرژی حاصل از پروتیین مازاد می‌شود و در نتیجه تبدیل به چربی شده و به صورت چربی در بدن ذخیره می‌شود.