تاثیر ورزش کردن در چه زمانی از روز بیشتر است؟

تاثیر ورزش کردن در چه زمانی از روز بیشتر است؟

کاهش وزن تنها زمانی صورت می‌پذیرد که شما پیش از صرف صبحانه ورزش کنید، انجام آن تمرینات قبل از ناهار و یا شام، نتایج مشابهی نخواهد داشت.

اخیرا تحقیقی که در بلژیک صورت گرفته است، بصورت واضحی به این سوال پاسخ داده است: ورزش، قبل از اصلی‌ترین وعده‌ی غذایی روزتان، یعنی صبحانه، بر کاهش وزن تاثیرگذار است.

همه‌ی آنچه باید انجام دهید این است که از خواب ناز بیرون بیایید، و به مدت یک ساعت یا همین حدودها ورزشی متوسط یا شدید انجام دهید و پس از آن هم صبحانه‌ای شامل کربوهیدرات میل نمایید.

بر اساس تحقیق مذکور، بنظر می‌رسد که کاهش وزن تنها زمانی صورت می‌پذیرد که شما پیش از صرف صبحانه ورزش کنید، انجام آن تمرینات قبل از ناهار و یا شام، نتایج مشابهی نخواهد داشت.

توضیحی که در این حقیقت نهفته این است که صبح‌ها، پیش از آنکه صبحانه بخورید، بدن شما چربی‌های ذخیره شده را می‌سوزاند و به چربی هایی که چند ساعت پیش مصرف کرده‌اید اتکا نمی‌کند.

سپس بعد از صرف صبحانه، چربی‌ها در عضلات شما ذخیره نخواهند شد و بدن شما از این انرژی دریافتی برای آماده شدن جهت فعالیت‌های پیش رو استفاده خواهد کرد. با اینحال، نه انتظار داریم که ورزش قبل از صبحانه آسان باشد، نه اینکه باعث شود ورزش‌های بعدیمان ساده‌تر بنظر بیاید، اما مطمئن باشید که این فعالیت، روزی پر انرژی برایتان خواهد ساخت.