عکسی از بارداری مجدد روناک یونسی

روناک یونسی بازیگر کشورمان باردار شده است.این بازیگر ۳۶ ساله با انتشار عکسی از خودش و همسرش محسن میری, خبر بارداری مجدد خود را منتشر کرد.

روناک یونسی بازیگر کشورمان باردار شده است.این بازیگر ۳۶ ساله با انتشار عکسی از خودش و همسرش محسن میری, خبر بارداری مجدد خود را منتشر کرد.