مادر سحر قریشی در کنار مسی ایرانی

وی در این عکس در کنار رضا پرستش که به عنوان بدل ایرانی مسی شناخته می شود, دیده می شود.

رضا پرستش

ندا افشار مادر سحر قریشی با انتشار عکسی, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

وی در این عکس در کنار رضا پرستش که به عنوان بدل ایرانی مسی شناخته می شود, دیده می شود.

ندا افشار نوشت:

*****

هم اکنون به همراه رضا پرستش ِ عزیز و با اخلاق و مهربون

(مسی ایرانی)