عکس هایی از پاراسل سواری سارا منجزی

سارا منجزی بازیگر کشورمان با انتشار عکس هایی, صفحه شخصی اش را بروز کرد.این بازیگر ۳۴ ساله در این عکس ها درحالی دیده می شود که درحال تجربه پاراسل می باشد.

سارا منجزی بازیگر کشورمان با انتشار عکس هایی, صفحه شخصی اش را بروز کرد.این بازیگر ۳۴ ساله در این عکس ها درحالی دیده می شود که درحال تجربه پاراسل می باشد.