کد آهنگ پیشواز سالار عقیلی آلبوم زمزمه ها

کد آهنگ پیشواز سالار عقیلی آلبوم زمزمه ها

کد آهنگ پیشواز سالار عقیلی آلبوم زمزمه ها برای ایرانسل و همراه اول

کد آهنگ پیشواز سالار عقیلی آلبوم زمزمه ها

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

آهنگ پیشواز : به رنگ خواب | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۳۶۵
آهنگ پیشواز : از آیینه خورشید| کد فعال سازی : ۳۳۱۷۳۶۶
آهنگ پیشواز : با چشمه ساران | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۳۶۷
آهنگ پیشواز : در شبی خزانی | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۳۶۸
آهنگ پیشواز : تا دریایی تو | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۳۶۹

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

آهنگ پیشواز : به رنگ خواب | کد فعال سازی : ۶۴۴۴۸
آهنگ پیشواز : از آیینه خورشید| کد فعال سازی : ۶۴۴۴۹
آهنگ پیشواز : با چشمه ساران | کد فعال سازی : ۶۴۴۵۰
آهنگ پیشواز : در شبی خزانی | کد فعال سازی : ۶۴۴۵۱
آهنگ پیشواز : تا دریایی تو | کد فعال سازی : ۶۴۴۵۲