کد آهنگ پیشواز مازیار فلاحی سریال جاودانگی

کد آهنگ پیشواز مازیار فلاحی سریال جاودانگی

کد آهنگ پیشواز مازیار فلاحی سریال جاودانگی برای ایرانسل و رایتل

کد آهنگ پیشواز مازیار فلاحی سریال جاودانگی

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

آهنگ پیشواز : جاودانگی | کد فعال سازی : ٢٢١١۵١۵
آهنگ پیشواز : جاودانگی ۲ | کد فعال سازی : ٢٢١١۵١۶
آهنگ پیشواز : قاصدک | کد فعال سازی : ۲۲۱۱۵۵۵
آهنگ پیشواز : از تو محرومم | کد فعال سازی : ۲۲۱۱۵۵۳
آهنگ پیشواز : دیگه دیره | کد فعال سازی : ۲۲۱۱۵۵۴

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ راینواز موردنظر دستور " کد راینواز+فاصله+ON " را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

آهنگ پیشواز : جاودانگی ۱ | کد فعال سازی: ٣٠٠١
آهنگ پیشواز: جاودانگی ۲ | کد فعال سازی: ٣٠٠٢