با پاس به این سوالات متوجه میشوید آيا همسرتان شما را از صميم قلب دوست دارد؟!

با پاس به این سوالات متوجه میشوید آيا همسرتان شما را از صميم قلب دوست دارد؟!

اگر مي‌خواهيد بدانيد كه همسرتان، شما را از صميم قلب دوست دارد يا خير، اين تست‌ها را پاسخ بدهيد تا به احساس همسرتان نسبت به خود آگاه شويد!

خيلي از زن‌ها و شوهرها طي سال‌ها زندگي يا چند سال زندگي با يكديگر، نمي‌دانند كه آيا همسرشان آنها را از صميم قلب دوست دارد يا خير؟ آيا مانند روزهاي اول، همسرشان به آنان توجه مي‌كنند يا خير؟ و اين ارتباط 2 طرفه است. به عبارتي ممكن است هم مرد چنين حالتي داشته باشد و هم زن! حال اگر مي‌خواهيد بدانيد كه همسرتان، شما را از صميم قلب دوست دارد يا خير، اين تست‌ها را پاسخ بدهيد تا به احساس همسرتان نسبت به خود آگاه شويد!

 

1- آيا در كارهاي خانه همراه شماست؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

2- آيا با مهرباني شما را در حل مشكلات ياري مي‌كند؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

3- آيا براي داشتن رابطه‌ها با شما سازگار است؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

4- آيا در طول سال به شما هديه مي‌دهد؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

5- آيا در بحث‌هاي فاميلي و خانوادگي از حقوق شما دفاع مي‌كند؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

6- آيا شده در برخوردها به شما حق بدهد؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

7- آيا در صحبت‌ها بيشتر از خاطرات تلخ مي‌گويد يا خاطرات خوب؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

8- آيا تا به حال شده از خود انتقاد كند؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

9- آيا در هفته، زماني را براي با هم بودن مي‌گذارد؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

10- آيا در جمع، از شما تعريف مي‌كند يا بي‌تفاوت به گفته‌هاي ديگران گوش مي‌دهد؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

11- آيا زماني كه برايش كاري انجام مي‌دهيد، قدرشناسي مي‌كند؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

12- آيا وقتي شما خسته مي‌شويد به شما توجه مي‌كند؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

13- آيا زماني كه شما وارد خانه مي‌شويد، با شما مهربان برخورد مي‌كند؟

الف- سعي مي‌كند ب- بله ج- خير د- گاهي اوقات

 

پاسخ‌ها:

 

* اگر 9 پاسخ «گاهي اوقات» داشته باشيد، بهتر است به رفتار خودتان توجه بيشتري كنيد.

 

* اگر 10 پاسخ «خير» داشته باشيد، بهتر است هر چه زودتر با يك مشاور خانواده تماس بگيريد و براي حل مشكلات اقدام كنيد.

 

* اگر 8 پاسخ «گاهي اوقات» داشتيد، نشان مي‌دهد كه او سعي در ابراز وجود دارد، به شرطي كه بيشتر او را درك و محيط خسته و شلوغ ذهن او را ترميم كنيم، تا انرژي بيشتري كسب كند و شاهد بهروزي در زندگي شويد، همه چيز به شما بستگي دارد.

 

* اگر 7 پاسخ «خير» داشته باشيد، بايد كاري انجام دهيد تا توجه او را جلب كنيد، پس از مدتي، شاهد تغيير رفتار او خواهيد شد.

 

* اگر 6 پاسخ «بله» بود، يعني كه او شما را دوست دارد، اما بايد بيشتر يكديگر را درك كنيد.

 

* اگر 10 تا 13 پاسخ «بله» بود، به اين معني است كه رابطه خوب و سالمي در پيش گرفته‌ايد پس در حفظ آن بايد بيشتر تلاش كنيد.