تشخیص راستگو ها با این روش !

تشخیص راستگو ها با این روش !

در واقع صداقت و عدم صداقت اطرافیان سبب می شود،آزمون و خطای شما کمتر شود و درست انتخاب کنید.

کمترین نکته ای که در هر انتخابی وجود دارد، میزان صداقت طرف مقابل است. صداقت فروشنده در معرفی کالا، صداقت خواستگار، صداقت مشاور مسکن و...در واقع صداقت و عدم صداقت اطرافیان سبب می شود،آزمون و خطای شما کمتر شود و درست انتخاب کنید.

صندوق رای

در فرصت های مهم زندگی مثل انتخابات سیاسی هم نیاز دارید انتخاب کنید و در مورد راستگویی فرد مقابل تان به یقین برسید. ملاك هایی كه برایتان طرح كرده ایم برای همه موقعیت های شما می تواند كاربرد داشته باشد.

عدم صداقت خودش را زود نشان می دهد

اگر حجم زیاد و گران تبلیغات یك داوطلب انتخابات یا هر فردی كه در موقعیت معرفی خود است را دیدید، تحقیق كنید كه دوستان و حامیان او چه افرادی اند؟

آدم هایی كه ادعای دوستی و خدمت دارند، اگر صادق باشند باید جرأت بیان كامل باید ها و نبایدهایشان را داشته باشند. افرادی كه مبهم حرف می زنند تا هركس با ظن خود آن را معنی كند و همه پسند باشد، راه بی صداقتی را پیش گرفته اند.

این گروه قدرت ندارند جزئی حرف بزنند و به شعارهای كلی بسنده می كنند. فرض كنید در شرایط انتخابات كشور، كاندیدایی كه می گوید، « باید به فكر جوان ها بود» و آنقدر كلی حرف می زند كه مرزی باقی نمی گذارد. فردی كه مرز و حریم ندارد نمی تواند در برابر یك درخواست نامشروع، وعده پول ناحق، هتك حرمت رقیب و... مقاومت كند و دیر یا زود عدم صداقت در حرف یا عملش بروز می كند. این گروه برخلاف صادق ها، كمتر جرأت بیان واقعیت ها را دارند و گفته هایشان پشتوانه علمی، دینی، آماری و...ندارد.

حرف می زند اما عمل نمی کند

عمل كار برآید به سخندانی نیست. از یك خواستگاری ساده تا تبلیغات انتخاباتی، هركجا فردی بخواهد از خودش دفاع كند یا خودش را معرفی كند چالش صداقت یا عدم صداقت پیش می آید. اگر قرار باشد در این موقعیت رد پای بی صداقتی مشخص شود احتمالا با یكی از این مسائل روبه رو می شوید:
*فردی كه زیاد روی نیت صادقش تكیه می كند نمی تواند اهل بداخلاقی هایی مثل برچسب زدن به دیگران، نادیده گرفتن خوبی های دیگران و معرفی قوت ها به عنوان ضعف باشد
* افرادی كه صداقت ندارند خودشان را بیش از آنچه هستند معرفی می كنند
* اغلب، زمان حرف زدنشان به آینده اختصاص دارد تا بیان روشن عملكرد گذشته شان
* زیاد حرف های قبلی خود را تكذیب می كنند چراكه به قول معروف، دروغگو كم حافظه است.
چه چیزهایی را برای هدف از دست می دهد

آدم هایی كه ادعای دوستی و خدمت دارند، اگر صادق باشند باید جرأت بیان كامل باید ها و نبایدهایشان را داشته باشند

آدم هایی كه صادق نیستند هدف برایشان مهم تر از وسیله رسیدن به آن است؛ مثلا اگر می خواهند به قدرت برسند و مسئولیتی را قبول كنند تا احساس بزرگی كنند، از هر گروه، ثروت درست و نادرست و... دست یاری می گیرند.

بی صداقت ها می توانند به راحتی زیر بار منت افراد زیادی بروند تا از آنها طرفداری كنند، بدون اینكه باور كنند در ازای این تعهد باید خواسته های آنها را برآورده كنند. اگر وعده های این افراد را با دقت گوش كنید متوجه دامنه وسیع آن می شوید تا جایی كه حتی به آنها مربوط نیست و قدرت انجامش را ندارند.
اگر حجم زیاد و گران تبلیغات یك داوطلب انتخابات یا هر فردی كه در موقعیت معرفی خود است را دیدید، تحقیق كنید كه دوستان و حامیان او چه افرادی اند؟ این گروه ممكن است به راحتی قانون های بالادستی و ارزش های محیط خود را زیر سؤال ببرند.
راستگویی برای سلامتی شما مفید است!

اما افرادی که راستگو نیستند باید بدانند، یک مطالعه ی جدید نشان می دهد دروغ گفتن حتی دروغ مصلحتی تاثیر منفی روی سلامتی شما می گذارد.همه ما در طول روز با افرادی مواجه میشویم که دروغ میگویند و برای این عادت زشت خود هزار دلیل هم می آورند تا آن را موجه به نظر بیاورند شاید برایتان عجیب باشد که بین راستگویی و سلامتی رابطه وجود دارد، اما واقعیت است. شما هم اگر تصمیم دارید به عنوان داوطلب انتخابات در سلامت کامل به سر ببرید، از امروز در تبلیغات و گفته هایتان بازنگری کنید تا راستگویی و صداقت سلامت شما را تضمین کند.