بابای خوب! هرگز این جملات را به همسرت نگو

بابای خوب! هرگز این جملات را به همسرت نگو

این جمله‌ای است که همسر شما نیز در مورد شما ممکن است بگوید. او بچه شما نیز است پس چرا شما برای بند آوردن گریه او کاری نمی‌کنید. مطمئن باشید که او نهایت سعی خود را خواهد کرد.

«نمی‌توانی گریه کودک را بند بیاوری؟»

این جمله‌ای است که همسر شما نیز در مورد شما ممکن است بگوید. او بچه شما نیز است پس چرا شما برای بند آوردن گریه او کاری نمی‌کنید. مطمئن باشید که او نهایت سعی خود را خواهد کرد.

«نوبت توست که پوشک او را عوض کنی»

آیا واقعا فکر می‌کنید که به اندازه همسرتان کار می‌کنید و حال نوبت اوست؟ با گفتن این جمله احتمالا او به شما خواهد گفت که تمام ساعاتی که تو در اداره هستی، من پوشک او را عوض می‌کردم.

«من خیلی خسته‌ام و نمی‌توانم به تو کمک کنم»

همسر شما نیز تمام ساعات روز و حتی شب را صرف مراقبت از کودک می‌کند. او همیشه در حال شیر دادن، عوض کردن پوشک و مراقبت از اوست و تمام روز را انتظار کشیده تا شما برگردید و او بتواند به حمام رود یا حتی برای ۱۰ دقیقه استراحت کند.

«نگهداری از کودک باید لذت بخش باشد»

بله، لذت بخش است اما واقعا دشوار است. من از کودک مراقبت می‌کنم، به او غذا می‌دهم، پوشکش را عوض می‌کنم، نوازشش می‌کنم، برایش آواز می‌خوانم، با او صحبت و سرگرمش می‌کنم. من برده، معلم، پرستار، حافظ و بهترین دوستش هستم. این لذت بخش اما واقعا خسته کننده است.

«خوبه که هر روز با دوستانت قهوه می‌خوری»

بله خوب است، اما این تمام ماجرا نیست. به خصوص وقتی کودکت مدام از تو غذا می‌خواهد و پس از غذا دادن به او مدام باید او را به دستشویی ببری و لوازمی را که روی زمین پرت کرده‌ است، مرتب کنی. بله خوب است اما نه آن طور که فکر می‌کنید.