• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : آفتابی
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 5:48 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 33
غروب آفتاب: 8:23 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 23
رطوبت (درصد): 10
حداکثر دما(سانتیگراد) 36
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 93
فشار هوا(میلی بار) 29427.73
جهت باد(درجه) 315
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 22
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز پنج شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 23
حداکثر دما(سانتیگراد) 37

روز جمعه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 22
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 38