• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : صاف (شب)
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 6:51 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 26
غروب آفتاب: 7:4 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 17
رطوبت (درصد): 15
حداکثر دما(سانتیگراد) 31
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 79
فشار هوا(میلی بار) 29698.64
جهت باد(درجه) 158
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 17
حداکثر دما(سانتیگراد) 32

روز جمعه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 17
حداکثر دما(سانتیگراد) 32

روز شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 19
حداکثر دما(سانتیگراد) 33

روز یکشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 19
حداکثر دما(سانتیگراد) 32