• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : صاف (شب)
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 6:16 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 15
غروب آفتاب: 5:21 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 11
رطوبت (درصد): 25
حداکثر دما(سانتیگراد) 23
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 59
فشار هوا(میلی بار) 29698.64
جهت باد(درجه) 68
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : صاف (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 10
حداکثر دما(سانتیگراد) 22

روز دوشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 12
حداکثر دما(سانتیگراد) 24

روز سه شنبه

وضعیت : صاف (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 10
حداکثر دما(سانتیگراد) 24

روز چهارشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 11
حداکثر دما(سانتیگراد) 27