• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : آفتابی
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 7:4 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 3
غروب آفتاب: 4:51 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 1
رطوبت (درصد): 29
حداکثر دما(سانتیگراد) 13
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 39
فشار هوا(میلی بار) 29834.1
جهت باد(درجه) 180
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 1
حداکثر دما(سانتیگراد) 11

روز چهارشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 2
حداکثر دما(سانتیگراد) 11

روز پنج شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 3
حداکثر دما(سانتیگراد) 12

روز جمعه

وضعیت : نیمه ابری (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 1
حداکثر دما(سانتیگراد) 11