• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : بیشتر ابری (شب)
وضعیت جوی امروز: بیشتر ابری (روز)
طلوع آفتاب: 6:22 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 12
غروب آفتاب: 7:44 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 14
رطوبت (درصد): 55
حداکثر دما(سانتیگراد) 22
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 54
فشار هوا(میلی بار) 29495.46
جهت باد(درجه) 293
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : بارانی
حداقل دما(سانتیگراد) 12
حداکثر دما(سانتیگراد) 23

روز سه شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 8
حداکثر دما(سانتیگراد) 22

روز چهارشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 10
حداکثر دما(سانتیگراد) 24

روز پنج شنبه

وضعیت : صاف (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 12
حداکثر دما(سانتیگراد) 27