• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : آفتابی
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 7:3 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 6
غروب آفتاب: 4:51 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 3
رطوبت (درصد): 53
حداکثر دما(سانتیگراد) 11
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 43
فشار هوا(میلی بار) 29732.5
جهت باد(درجه) 180
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 2
حداکثر دما(سانتیگراد) 12

روز چهارشنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 5
حداکثر دما(سانتیگراد) 13

روز پنج شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 5
حداکثر دما(سانتیگراد) 15

روز جمعه

وضعیت : صاف (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 3
حداکثر دما(سانتیگراد) 14