• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : آفتابی
وضعیت جوی امروز: آفتابی
طلوع آفتاب: 6:28 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 22
غروب آفتاب: 7:46 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 21
رطوبت (درصد): 46
حداکثر دما(سانتیگراد) 35
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 72
فشار هوا(میلی بار) 29664.78
جهت باد(درجه) 270
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 24
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز پنج شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 24
حداکثر دما(سانتیگراد) 37

روز جمعه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 23
حداکثر دما(سانتیگراد) 36

روز شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 23
حداکثر دما(سانتیگراد) 35