• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : بارانی
وضعیت جوی امروز: طوفان های پراکنده رعد
طلوع آفتاب: 6:39 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 6
غروب آفتاب: 5:56 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 5
رطوبت (درصد): 85
حداکثر دما(سانتیگراد) 12
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 41
فشار هوا(میلی بار) 29427.73
جهت باد(درجه) 45
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : نیمه ابری (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 2
حداکثر دما(سانتیگراد) 14

روز سه شنبه

وضعیت : بیشتر ابری (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 3
حداکثر دما(سانتیگراد) 15

روز چهارشنبه

وضعیت : صاف (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 6
حداکثر دما(سانتیگراد) 15

روز پنج شنبه

وضعیت : صاف (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 3
حداکثر دما(سانتیگراد) 14