• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : نیمه ابری (شب)
وضعیت جوی امروز: نیمه ابری (روز)
طلوع آفتاب: 6:12 قبل از ظهر
دمای جاری(سانتی گراد): 16
غروب آفتاب: 5:27 بعد از ظهر
حداقل دما(سانتیگراد) 12
رطوبت (درصد): 55
حداکثر دما(سانتیگراد) 21
میزان دید(کیلومتر): 25.91
دمای باد(سانتیگراد) 63
فشار هوا(میلی بار) 29901.82
جهت باد(درجه) 45
وضعیت فشار هوا: یکنواخت

وضعیت هوای فردا

وضعیت : نیمه ابری (روز)
حداقل دما(سانتیگراد) 12
حداکثر دما(سانتیگراد) 20

روز پنج شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 12
حداکثر دما(سانتیگراد) 22

روز جمعه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 11
حداکثر دما(سانتیگراد) 22

روز شنبه

وضعیت : آفتابی
حداقل دما(سانتیگراد) 11
حداکثر دما(سانتیگراد) 23