سد میجران سدی که با زیبایش غافلگیرتان می‌کند

سد میجران سدی که با زیبایش غافلگیرتان می‌کند

این سد بین اربه کله و دالخانی قرار دارد و به واسطه وسعت خود و جنگل های اطرافش، چشم انداز زیبایی را برای گردشگران و طبیعت دوستان خلق کرده است.

سد میجران، سدی خاکی است با هسته قیری در 20 کیلومتری رامسر استان مازندران که بر روی رودخانه نسارود قرار دارد. این سد بین اربه کله و دالخانی قرار دارد و به واسطه وسعت خود و جنگل های اطرافش، چشم انداز زیبایی را برای گردشگران و طبیعت دوستان خلق کرده است.