با گریه کردن تلفن همراه خود را شارژ کنید!

کدخبر: 7143
تاریخ: 1396/07/15
ساعت: 10:23
بازدید: 975
با گریه کردن تلفن همراه خود را شارژ کنید!

محققان موسسه برنال در دانشگاه لیمریک ایرلند جنوبی دریافته‌اند که با اعمال فشار بر پروتئین موجود در اشک می‌توان برق تولید کرد.

یک تیم از دانشمندان ایرلندی روش جدیدی را برای تولید برق از اشک چشم کشف کرده‌اند.

در حال حاضر اشک شما می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد و در آینده گریه کردن می‌تواند به شما کمک کند تا تلفن همراه خود را شارژ کنید.

محققان موسسه برنال در دانشگاه لیمریک ایرلند جنوبی دریافته‌اند که با اعمال فشار بر پروتئین موجود در اشک می‌توان برق تولید کرد.

این پروتئین لیزوزیم(lysozyme) نام دارد و در موادی مانند اشک چشم، سفیده تخم مرغ، بزاق و شیر تمام پستانداران وجود دارد و با اعمال فشار بر روی آن می‌توان برق تولید کرد.

فرایند تولید الکتریسیته از طریق اعمال فشار،"پیزو الکتریک مستقیم "( direct piezoelectricity) یا اثر فشاربرقی شناخته می‌شود.

این تیم با اعمال فشار بر روی مواد بین دو الکترود و اندازه گیری انرژی اعمال شده به این کشف دست یافته است.

دانشمندان می‌گویند که این تکنولوژی می‌تواند برای تأمین نیروی ایمپلنت‌های پزشکی مانند ضربان سازها در آینده استفاده شود.