کشف پری دریایی در بندر عباس

کشف پری دریایی در بندر عباس

یکی از این دست موارد که صحت و سقم آن مورد تایید یا تکذیب مسئولان امر واقع نشده است صید اتفاقی و کشف یک پری دریایی زیبا در آبهای بندر عباس است که بنابر این ادعا ، دستور داده شده تا به خاک سپرده شود.

 هر چند گاه گزارش ها و خبرهایی در شبکه های اجتماعی منشتر می شوند که در مواردی ، صحیح و در مواردی ناصحیح هستند.

به گزارش سایت خبرده ، یکی از این دست موارد که صحت و سقم آن مورد تایید یا تکذیب مسئولان امر واقع نشده است صید اتفاقی و کشف یک پری دریایی زیبا در آبهای بندر عباس است که بنابر این ادعا ، دستور داده شده تا به خاک سپرده شود.

تصاویر این پری دریایی در ذیل میاید: