ماهی شفاف با قلب قابل دیدن

کدخبر: 371
تاریخ: 1395/01/27
ساعت: 17:55
بازدید: 2439
ماهی شفاف با قلب قابل دیدن

ماهی شفاف با نام Salpa maggiore شناخته شده که بدن آن به قدری شفاف است که دیدن آن در آب به سختی امکان پذیر است، شفاف بودن بدن این ماهی باعث شده قلبش به راحتی قابل دیدن است.

ماهی شفاف با نام Salpa maggiore شناخته شده که بدن آن به قدری شفاف است که دیدن آن در آب به سختی امکان پذیر است، شفاف بودن بدن این ماهی باعث شده قلبش به راحتی قابل دیدن است.