شخصیت وابسته تک فرزندها

 شخصیت وابسته تک فرزندها

مراقبت بیش از حد از فرزند نه تنها به والدین بلکه به فرزند نیز آسیب می رساند و باعث می‌شود این فرد، شخصیت وابسته‌ای داشته باشد.

تک فرزندها در اغلب موارد در موقعیت‌های سخت جا می‌زنند و توانایی اداره یک زندگی معمولی را نخواهند داشت.

حبیبه تک دهقان کارشناس روان شناسی درباره‌ تبلیغات پدیده تک فرزندی، گفت: تک فرزندی دو دسته تبعات دارد که دسته اول برای والدین و دسته دوم متوجه فرزند خانواده است. والدینی که تنها یک فرزند دارند به دلیل توجه بیش از حد به فرزندشان و مراقبت زیاد از او دچار وسواس فکری می شوند.


وی ادامه داد: مراقبت بیش از حد از فرزند نه تنها به والدین بلکه به فرزند نیز آسیب می رساند و باعث می‌شود این فرد، شخصیت وابسته‌ای داشته باشد.


تک دهقان در توضیح شخصیت وابسته، گفت: شخصیت وابسته به این معنی است که این گونه افراد در بزرگسالی توانایی اداره یک زندگی معمولی را نخواهند داشت و پیوسته باید پدر و مادر از او مراقبت کنند.


کارشناس روان شناسی بیان داشت: تک فرزندها در اغلب موارد خودخواه بار می‌آیند و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را مانند سایر همسالان خود نخواهد داشت و در شرایط سخت به اصلاح جا می‌زنند.


تک دهقان ادامه داد: فرزندانی که در خانواده های پرجمعیت رشد می کنند از لحاظ عاطفی ارتباط بهتری با دیگران برقرار می‌کنند و از حیات اجتماعی خوبی برخوردارند.


وی با اشاره به اینکه فرزندان خانواده‌های پر جمعیت، پر تلاش تر هستند و در آینده موفق ترند، گفت: تک فرزندان به دلیل توجه بیش از حد خانواده و تأمین بودن از لحاظ مالی، احساس نمی‌کنند که نیازی به تلاش یا کار کردن دارند و در نتیجه از مهارت‌های کمتری نیز برخوردار خواهند بود.


کارشناس روان شناسی افزود: ایناینکه برخی افراد فکر می‌کنند باید برای داشتن فرزندان بیشتر، از لحاظ مالی وضعیت خیلی خوبی داشته باشند، اشتباه است.


تک دهقان در پایان گفت: خیلی از خانواده‌ها با موفقیت مالی متوسط چندین فرزند را به خوبی تربیت کرده و به جامعه تحویل داده‌‌اند پس لازم است در این مورد فرهنگسازی لازم در جامعه انجام گیرد.