این بیماری با طلا درمان می شود !

این بیماری با طلا درمان می شود !

درمان Sebaciaدر آمریکا تایید شده و فرد باید کرمی حاوی ذرات ریز طلای جامد را روی پوست ماساژ دهد.

محققان انگلیسی قصد دارند درمان آکنه را با طلا برای ۵۰ داوطلب آزمایش کنند.

محققان انگلیسی قصد دارند روش جدید درمان آکنه با طلا را برای ۵۰ داوطلب آزمایش کنند. درمان مذکور Sebacia نام گرفته و محققان قصد دارند آن را برای بیمارانی در سنین مختلف آزمایش کنند.

درمان Sebaciaدر آمریکا تایید شده و فرد باید کرمی حاوی ذرات ریز طلای جامد را روی پوست ماساژ دهد.

سپس لیزری با قدرت کم برای داغ کردن ذرات به کار می رود و همین روند از تورم جوش های آکنه می کاهد. به این ترتیب جوش های آکنه پس از چند روز از بین می روند.

دکتر هوارد استیونز، رهبر این آزمایش می گوید: آکنه یکی از معمول ترین و ناراحت کننده ترین شرایط پوستی است که بیشتر میان جوانان رواج دارد. ممکن است برای درمان نمونه های جدی آکنه های از کرم حاوی طلای روزانه استفاده شود.

آکنه به دلیل نوعی چربی مازاد به نام sebumبه وجود می آید. این چربی از غدد sebaceous ترشح می شود. در نتیجه آن سوراخ های پوست بسته می شوند و نوعی باکتری به وجود می آید که تورم در پی دارد.