یکتا ناصر در کنار همسرش و نازنین بیاتی

یکتا ناصر در کنار همسرش و نازنین بیاتی

یکتا ناصر با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: پشت صحنه فیلم سینمایى آینه بغل در کنار مینا اصلانى مجرى گریم خوب ،نازنین بیاتى بازیگر دوست داشتنى و منوچهر عزیزم

یکتا ناصر با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: پشت صحنه فیلم سینمایى آینه بغل در کنار مینا اصلانى مجرى گریم خوب ،نازنین بیاتى بازیگر دوست داشتنى و منوچهر عزیزم