آهنگ پیشواز های ایرانسل عماد طالب زاده

آهنگ پیشواز های ایرانسل عماد طالب زاده

کد آهنگ پیشواز های ایرانسل عماد طالب زاده

کد آهنگ پیشواز ایرانسل جدید  از “عماد طالب زاده”

 

تنهایی | ۲۲۱۲۶۲۱ | عماد طالب زاده

یادت میاد | ۲۲۱۲۶۲۲ | عماد طالب زاده

یه عالمه | ۲۲۱۲۶۲۳ | عماد طالب زاده

خواب بلند ۱ | ۲۲۱۲۶۱۷ | عماد طالب زاده

خاص | ۲۲۱۲۶۱۸ | عماد طالب زاده

خیال تو | ۲۲۱۲۶۱۹ | عماد طالب زاده

اون غریبه | ۲۲۱۲۶۲۰ | عماد طالب زاده

اعتراف | ۲۲۱۲۶۱۳ | عماد طالب زاده

حس عاشقی | ۲۲۱۲۶۱۴ | عماد طالب زاده

خواب بلند | ۲۲۱۲۶۱۶ | عماد طالب زاده

دوست دارم | ۲۲۱۲۶۱۲ | عماد طالب زاده