طالع بینی متولدین ماه اسفند
متولدين دهه اول اين ماه، داراي روحيه‎اي متعادل - خوشرو - خوش برخورد - از مشاغل سخت گريزان - تا حدي راحت طلب - از نظر اقتصادي نسبتاً موفق و تابع شرايط روز - عموماً به خورد و خوراك و لباس اهميت زيادي مي‎دهند - تا..