نحوه تمیز کردن اتو

نحوه تمیز کردن اتو

در ادامه چند روش خوب برای شما یاد خواهیم داد تا بتوانید به آسانی اتوی خود را تمیز کنید تا مثل قبل شود. با نحوه خونه ما همراه باشید.

اگر شما هم مدت زیادی است که از اتوی خود استفاده می کنید، حتما اتوی شما هم جرم گرفته است و روی لباس ها لکه می اندازد و دوست دارید بدانید چگونه اتوی خود را تمیز کنید. در ادامه چند روش خوب برای شما یاد خواهیم داد تا بتوانید به آسانی اتوی خود را تمیز کنید تا مثل قبل شود. با نحوه خونه ما همراه باشید.
تمیز کردن سوراخ های کف اتو

دلیل گرفتگی سوراخ های اتو بیشتر به علت رسوب کردن آب در این سوراخ ها می باشد و اگر از آب مقطر استفاده شود، این مشکل پیش نمی آید. برای تمیز کردن سوراخ های بخار کف اتو باید مقداری سرکه را با آب مخلوط کنید و محلول بدست آمده را در محفظه ی بخار بریزید و اتو را در حالت ایستاده قرار دهید تا بخار از روزنه ها به آرامی خارج شود در این صورت روزنه های کف اتو باز خواهد شد. اگر روزنه های مذکور زیادی جرم گرفته شده است می توانید از یک گوش پاک کن آغشته به این محلول نیز در حین بخار شدن محلول استفاده کنید و کمک کنید تا روزنه ها بهتر و سریع تر تمیز شوند. توجه داشته باشید که آخر سر یکبار محفظه ی بخار اتو را با آب معمولی پر کنید و بگذارید تا بخار شود تا داخل محفظه تمیز شود و محلول سرکه در آن نماند.

تمیز کردن کف اتو

در این قسمت هم به آموزش تمیز کردن کف اتو می پردازیم. برای تمیز کردن کف اتو هم باید ابتدا یک پارچه ی کتانی (که قدرت پاک کنندگی خوبی برای پاک کردن جرم ها دارد) را با مقداری آب نمک خیس کرده و به کف اتو بکشید اگر تمیز کنندگی مد نظر شما را نداشت، اندکی سرکه هم به آن اضافه کنید. توجه داشته باشید که در آخر کار با یک پارچه ی آغشته به آب خالص یکبار به طور کامل کف اتو را از محلول قبلی پاک کنید.

از بین بردن خراش کف اتو

برای از بین بردن خراش های کف اتو که در طی مدت زمان طولانی و در اثر اتو کشیدن بر روی پارچه های زبر به وجود می آید می توانید از اندکی خمیر دندان و یک پارچه ی نرم یا حوله ی کوچک استفاده کنید. ابتدا اندکی خمیر دندان را روی دستمال یا حوله بریزید و سپس با آن کف اتو را پولیش بزنید. آخر سر با یک پارجه ی معمولی آغشته به آب کف اتو را از خمیر دندان پاک کنید. مراقب باشید که خمیر دندان کمی روی پاچه بریزید و مراقب باشید خمیر دندان وارد محفظه های بخار کف اتو نشود.