طالع بینی عاشقان

طالع بینی عاشقان

طالع بینی عشاق را بخوانید- رابطه ازدواج مرد و زن با ماه های تولد

مرد فروردین و زن....
فروردین +  فروردین = پیوندی آتشین
فروردین + اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی
فروردین + خرداد = خوش دل و امیدوار
فروردین + تیر = اختلاف فراوان
فروردین + مرداد = شدید
فروردین + شهریور = سرد و گرم
فروردین + مهر = کمی غیر ممکن
فروردین + آبان = خیلی با حرارت
فروردین + آذر = پر از ماجرا جویی
فروردین + دی = هیجانات فراوان
فروردین + بهمن = شگفت انگیز
فروردین + اسفند = توام با مشکلات

مرد اردیبهشت و زن...
اردیبهشت + فروردین = پر شور و هیجان
اردیبهشت + اردیبهشت = خیلی مناسب
اردیبهشت + خرداد = پیوندی نا موفق
اردیبهشت + تیر = اتحادی عمیق
اردیبهشت + مرداد = کاملا دوست داشتنی
اردیبهشت + شهریور = تشریک مساعی زیاد
اردیبهشت + مهر = جسمانی و شهوانی
اردیبهشت + آبان = آرام و آهن ربایی
اردیبهشت + آذر =بسیار ناهموار
اردیبهشت + دی = کمی هولناک
اردیبهشت + بهمن = خیلی قوی
اردیبهشت + اسفند = توام با جذابیت

مرد خرداد و زن...
خرداد + فروردین = دارای آینده ی روشن
خرداد + اردیبهشت = پیوندی دشوار
خرداد + خرداد = پیوندی نا پایدار
خرداد + تیر = افقی روشن
خرداد + مرداد = عافیت طلب و عیاش
خرداد + شهریور = عاشقانه
خرداد + مهر = کاملا با شکوه
خرداد + آبان = بن بست عشقی
خرداد + آذر = سراسر شادمانی
خرداد + دی = چشم در چشم نیافتد
خرداد + بهمن = دوستان خوب برای هم
خرداد + اسفند = مرهم یکدیگر

مرد تیر و زن...
تیر + فروردین = پیوندی سست
تیر + اردیبهشت = محیطی راحت و مرفه
تیر + خرداد = پیوندی نا هماهنگ
تیر + تیر = رابطه ی رویایی
تیر + مرداد = هیجانی و پر زحمت
تیر + شهریور = محرک یکدیگر
تیر + مهر = زندگی پر از تلاطم
تیر + آبان = جرقه و پرواز
تیر + آذر = سراسر مشکل
تیر + دی = زوجی دلسوز
تیر + بهمن = سراسر اضطراب
تیر + اسفند = تقویت کننده ی هم

مرد مرداد و زن...
مرداد + فروردین = خاطرات به یاد ماندنی
مرداد + اردیبهشت = احساسات پاک
مرداد + خرداد = زندگی پر از نشاط
مرداد + تیر = پیوندی عاشقانه
مرداد + مرداد = جنگ اراده ها
مرداد + شهریور = ازدواجشان دشوار است
مرداد + مهر = شادی بزرگ
مرداد + آبان = برخورد دو قطب
مرداد + آذز = بسیار نیروبخش
مرداد + دی = کوتاه اما شیرین
مرداد + بهمن = می تواند مشکل باشد
مرداد + اسفند = زندگی توام با جرقه

مرد شهریور و زن...
شهریور + فروردین = دور از یکدیگر
شهریور + اردیبهشت = استوار و لذت بخش
شهریور + خرداد = کاملا غیر معمول
شهریور + تیر = اختلاف زیاد
شهریور + مرداد = عقاید نا همامنگ
شهریور + شهریور = سازگار
شهریور + مهر = زندگی با سختی
شهریور + آبان = هیجانات واقعی
شهریور + آذر = نیازهای مخالف
شهریور + دی = موافق و سازگار
شهریور + بهمن = تیره و گلالود
شهریور + اسفند = بهشتی

مرد مهر و زن...
مهر +فروردین = زندگی پر تناقض
مهر +اردیبهشت = جسمانی و شهوانی
مهر +خرداد = پیوندی بسیار عالی
مهر +تیر = تلاشی سخت
مهر +مرداد = نیروبخش
مهر +شهریور = مخالف
مهر +مهر = قدرتی نا پایدار
مهر +آبان = پاداش و هیجان
مهر +آذر = هم پرواز
مهر +دی = پیوندی سست
مهر +بهمن = ازدواج شگفت انگیز
مهر +اسفند = آرامش و پاداش

مرد آبان و زن...
آبان +فروردین = جاودانه و طولانی
آبان +اردیبهشت = پیوندی با اجر
آبان +خرداد = لطیف و با نشاط
آبان +تیر = زندگی بهشتی
آبان +مرداد = نمایش پر قدرت
آبان +شهریور = شروعی آرام
آبان +مهر = لجاجت و گول زنی
آبان +آبان = انفجار
آبان +آذر = تحمیلی و اجباری
آبان +دی = شیفته ی یکدیگر
آبان +بهمن = بالا و پایین
آبان +اسفند =کاملا عالی

مرد آذر و زن...
آذر +فروردین = عالی و شگفت انگیز
آذر +اردیبهشت = درگیری زیاد
آذر +خرداد = سرد و گرم
آذر +تیر = غیر صمیمی
آذر +مرداد = دلسوز واقعی
آذر +شهریور = نیرو بخش
آذر +مهر = لذت مشترک
آذر +آبان = کارد و پنیر
آذر +آذر = لذت توام با آشوب
آذر +دی = مغایرت زیاد
آذر +بهمن = روابطی بسیار گرم
آذر +اسفند = مشکل دار است

مرد دی و زن...
دی +فروردین = با جدل
دی +اردیبهشت = زندگی با آینده ای زیبا
دی +خرداد = پیوندی سخت
دی +تیر = پیوندی با شکوه
دی +مرداد = اختلاف زیاد
دی +شهریور = عجیب
دی +مهر = برنده ای ندارد
دی +آبان = خیلی عجیب
دی +آذر = نامناسب
دی +دی = طولانی و پا بر جا
دی +بهمن = کمی مخوف
دی + اسفند = عشقی و شهوانی

مرد بهمن و زن...
بهمن +فروردین = بسیار عاشقانه
بهمن +اردیبهشت = خیلی خود سر و لجوج
بهمن +خرداد = پیوندی سرد
بهمن +تیر = خیلی مضر
بهمن +مرداد = بسیار دلکش
بهمن +شهریور = نا هماهنگ
بهمن +مهر = بسیار بسیار عالی
بهمن +آبان = مغایر یکدیگر
بهمن +آذر = نیازمند جد و جهد
بهمن +دی = با کمی نا خالصی
بهمن +بهمن = واقعی و شگفت انگیز
بهمن +اسفند = احتمال نا خوشی

مرد اسفند و زن...
اسفند +فروردین = نیازمند به گذشت
اسفند +اردیبهشت = یک پیوند عالی
اسفند +خرداد = نیازمند به بصیرت
اسفند +تیر = شیفته ی یکدیگر
اسفند +مرداد = زوج رمانتیک
اسفند +شهریور = آرام و حامی
اسفند +مهر = عشقی افسانه ای
اسفند +آبان = سراسر شادی و اعتدال
اسفند +آذر = مشکلات زیاد
اسفند +دی = احساسات واقعی
اسفند +بهمن = یکدیگر را درک کنید